Công Ty TNHH Zen Countryside

[ad_1]

Công Ty TNHH Zen Countryside

Cong Ty TNHH Zen Countryside
Mã Số Thuế: 5801471666
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tiểu khu 66, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Mai Dung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Zen Countryside

Mã số thuế của Công Ty TNHH Zen Countryside?

✓ Trả lời: 5801471666

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Zen Countryside?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Zen Countryside chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Zen Countryside?

✓ Trả lời: Tiểu khu 66, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Zen Countryside là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Mai Dung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Zen Countryside?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]