Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dalat's Farmers

[ad_1]

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dalat’s Farmers

Tiếng Anh:

Dalat’s Farmers Import Export Company Limited

Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau Dalat’s Farmers
Mã Số Thuế: 5801469201
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 509 Tự Tạo, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Mỹ Huyền
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dalat’s Farmers

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dalat’s Farmers?

✓ Trả lời: 5801469201

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dalat’s Farmers?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dalat’s Farmers chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dalat’s Farmers?

✓ Trả lời: 509 Tự Tạo, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dalat’s Farmers là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Mỹ Huyền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dalat’s Farmers?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]