Công Ty TNHH Xuân Bình Mai

[ad_1]

Công Ty TNHH Xuân Bình Mai

Tiếng Anh:

Xuan Binh Mai Company Limited

Cong Ty TNHH Xuan Binh Mai
Mã Số Thuế: 5801462968
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 96 Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phan Minh Thọ
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xuân Bình Mai

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xuân Bình Mai?

✓ Trả lời: 5801462968

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xuân Bình Mai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xuân Bình Mai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xuân Bình Mai?

✓ Trả lời: Số 96 Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xuân Bình Mai là ai?

✓ Trả lời: Phan Minh Thọ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xuân Bình Mai?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]