Công Ty TNHH Xnk Nông Sản Phước Hoa

[ad_1]

Công Ty TNHH Xnk Nông Sản Phước Hoa

Cong Ty TNHH Xnk Nong San Phuoc Hoa
Mã Số Thuế: 5801488412
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Công Phước
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xnk Nông Sản Phước Hoa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xnk Nông Sản Phước Hoa?

✓ Trả lời: 5801488412

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xnk Nông Sản Phước Hoa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xnk Nông Sản Phước Hoa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xnk Nông Sản Phước Hoa?

✓ Trả lời: Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xnk Nông Sản Phước Hoa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Công Phước

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xnk Nông Sản Phước Hoa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]