Công Ty TNHH Xnk Chế Biến Nông Sản Nhật Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Xnk Chế Biến Nông Sản Nhật Nam

Cong Ty TNHH Xnk Che Bien Nong San Nhat Nam
Mã Số Thuế: 5801478622
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 8B, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Thanh Việt
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xnk Chế Biến Nông Sản Nhật Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xnk Chế Biến Nông Sản Nhật Nam?

✓ Trả lời: 5801478622

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xnk Chế Biến Nông Sản Nhật Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xnk Chế Biến Nông Sản Nhật Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xnk Chế Biến Nông Sản Nhật Nam?

✓ Trả lời: Thôn 8B, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xnk Chế Biến Nông Sản Nhật Nam là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thanh Việt

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xnk Chế Biến Nông Sản Nhật Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]