Công Ty TNHH Xd Tm Nội Thất Aa Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Xd Tm Nội Thất Aa Lâm Đồng

Cong Ty TNHH Xd Tm Noi That Aa Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801457559
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 152 đường Gio An, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Vũ Ngọc Danh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xd Tm Nội Thất Aa Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xd Tm Nội Thất Aa Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801457559

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xd Tm Nội Thất Aa Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xd Tm Nội Thất Aa Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xd Tm Nội Thất Aa Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 152 đường Gio An, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xd Tm Nội Thất Aa Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Vũ Ngọc Danh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xd Tm Nội Thất Aa Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]