Công Ty TNHH Xd-Tm-Dv Yên Hải

[ad_1]

Công Ty TNHH Xd-Tm-Dv Yên Hải

Tiếng Anh:

YEN HAI CONSTRUCTION TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Xd-Tm-Dv Yen Hai
Mã Số Thuế: 5801483735
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 581 Đường 2 tháng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Võ Thị Hồng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xd-Tm-Dv Yên Hải

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xd-Tm-Dv Yên Hải?

✓ Trả lời: 5801483735

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xd-Tm-Dv Yên Hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xd-Tm-Dv Yên Hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xd-Tm-Dv Yên Hải?

✓ Trả lời: Số 581 Đường 2 tháng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xd-Tm-Dv Yên Hải là ai?

✓ Trả lời: Võ Thị Hồng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xd-Tm-Dv Yên Hải?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]