Công Ty TNHH Xd & Tm Lê Phan Lâm Hà

[ad_1]

Công Ty TNHH Xd & Tm Lê Phan Lâm Hà

Cong Ty TNHH Xd & Tm Le Phan Lam Ha
Mã Số Thuế: 5801486782
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TDP Yên Bình, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Mai Xuân Phan
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xd & Tm Lê Phan Lâm Hà

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xd & Tm Lê Phan Lâm Hà?

✓ Trả lời: 5801486782

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xd & Tm Lê Phan Lâm Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xd & Tm Lê Phan Lâm Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xd & Tm Lê Phan Lâm Hà?

✓ Trả lời: TDP Yên Bình, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xd & Tm Lê Phan Lâm Hà là ai?

✓ Trả lời: Mai Xuân Phan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xd & Tm Lê Phan Lâm Hà?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]