Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Thái Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Thái Đà Lạt

Cong Ty TNHH Xay Dung Vinh Thai Da Lat
Mã Số Thuế: 5801465207
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 65 B Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Vĩnh Thái
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Thái Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Thái Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801465207

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Thái Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Thái Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Thái Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 65 B Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Thái Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Vĩnh Thái

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Thái Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]