Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất Thư Thanh Phúc

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất Thư Thanh Phúc

Cong Ty TNHH Xay Dung Va Thiet Ke Noi That Thu Thanh Phuc
Mã Số Thuế: 5801478710
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đôn Quốc Kỳ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất Thư Thanh Phúc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất Thư Thanh Phúc?

✓ Trả lời: 5801478710

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất Thư Thanh Phúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất Thư Thanh Phúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất Thư Thanh Phúc?

✓ Trả lời: Số 1A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất Thư Thanh Phúc là ai?

✓ Trả lời: Đôn Quốc Kỳ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất Thư Thanh Phúc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]