Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Dũng T&d

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Dũng T&d

Tiếng Anh:

Tri Dung T&d Construction Company Limited

Cong Ty TNHH Xay Dung Tri Dung T&d
Mã Số Thuế: 5801453811
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 13 thôn Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Trần Xuân Cảnh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Dũng T&d

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Dũng T&d?

✓ Trả lời: 5801453811

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Dũng T&d?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Dũng T&d chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Dũng T&d?

✓ Trả lời: Tổ 13 thôn Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Dũng T&d là ai?

✓ Trả lời: Lê Trần Xuân Cảnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Dũng T&d?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]