Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 38a

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 38a

Cong Ty TNHH Xay Dung Tong Hop 38a
Mã Số Thuế: 5801460223
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 54, Phó Đức Chính, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Tất Sáng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 38a

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 38a?

✓ Trả lời: 5801460223

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 38a?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 38a chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 38a?

✓ Trả lời: Số 54, Phó Đức Chính, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 38a là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tất Sáng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 38a?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]