Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Bình An

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Bình An

Cong Ty TNHH Xay Dung Le Binh An
Mã Số Thuế: 5801482971
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 29/33 Kim Đồng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Tuấn An
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Bình An

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Bình An?

✓ Trả lời: 5801482971

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Bình An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Bình An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Bình An?

✓ Trả lời: Số 29/33 Kim Đồng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Bình An là ai?

✓ Trả lời: Lê Tuấn An

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Bình An?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]