Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật An Gia Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật An Gia Lâm Đồng

Tiếng Anh:

An Gia Lam Dong Technical Construction Company Limited

Cong Ty TNHH Xay Dung Ky Thuat An Gia Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801467885
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 3, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Võ Văn Hóa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật An Gia Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật An Gia Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801467885

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật An Gia Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật An Gia Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật An Gia Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Thôn 3, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật An Gia Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Võ Văn Hóa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật An Gia Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]