Công Ty TNHH Xây Dựng Bba

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Bba

Cong Ty TNHH Xay Dung Bba
Mã Số Thuế: 5801481061
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 18B Đường An Bình, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Ngụy Khả Ái
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Bba

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Bba?

✓ Trả lời: 5801481061

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Bba?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Bba chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Bba?

✓ Trả lời: Số 18B Đường An Bình, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Bba là ai?

✓ Trả lời: Ngụy Khả Ái

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Bba?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]