Công Ty TNHH Xây Dựng An Khang Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng An Khang Trang

Cong Ty TNHH Xay Dung An Khang Trang
Mã Số Thuế: 5801487930
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 16 An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hữu Trí
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng An Khang Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng An Khang Trang?

✓ Trả lời: 5801487930

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng An Khang Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng An Khang Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng An Khang Trang?

✓ Trả lời: 16 An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng An Khang Trang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Trí

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng An Khang Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]