Công Ty TNHH We Team

[ad_1]

Công Ty TNHH We Team

Cong Ty TNHH We Team
Mã Số Thuế: 5801480621
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 12, Đường Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Nguyên Vũ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH We Team

Mã số thuế của Công Ty TNHH We Team?

✓ Trả lời: 5801480621

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH We Team?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH We Team chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH We Team?

✓ Trả lời: Tổ 12, Đường Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH We Team là ai?

✓ Trả lời: Lê Nguyên Vũ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH We Team?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]