Công Ty TNHH Vương Hoàng Phước

[ad_1]

Công Ty TNHH Vương Hoàng Phước

Cong Ty TNHH Vuong Hoang Phuoc
Mã Số Thuế: 5801479841
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Tân phú, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Vương Hoàng Phước
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vương Hoàng Phước

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vương Hoàng Phước?

✓ Trả lời: 5801479841

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vương Hoàng Phước?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vương Hoàng Phước chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vương Hoàng Phước?

✓ Trả lời: Thôn Tân phú, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Vương Hoàng Phước là ai?

✓ Trả lời: Vương Hoàng Phước

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vương Hoàng Phước?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]