Công Ty TNHH Vũ Điệp Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Vũ Điệp Bảo Lộc

Cong Ty TNHH Vu Diep Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801470704
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 204 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Kim Điệp
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vũ Điệp Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vũ Điệp Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801470704

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vũ Điệp Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vũ Điệp Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vũ Điệp Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số 204 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Vũ Điệp Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Kim Điệp

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vũ Điệp Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]