Công Ty TNHH Vnbn Farm

[ad_1]

Công Ty TNHH Vnbn Farm

Cong Ty TNHH Vnbn Farm
Mã Số Thuế: 5801463055
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 04, Khu quy hoạch Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Trọng Vạn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vnbn Farm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vnbn Farm?

✓ Trả lời: 5801463055

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vnbn Farm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vnbn Farm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vnbn Farm?

✓ Trả lời: Lô 04, Khu quy hoạch Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Vnbn Farm là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trọng Vạn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vnbn Farm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]