Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Chân Bảo

[ad_1]

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Chân Bảo

Cong Ty TNHH Vat Lieu Xay Dung Chan Bao
Mã Số Thuế: 5801483492
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 261 thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Nhu Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Chân Bảo

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Chân Bảo?

✓ Trả lời: 5801483492

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Chân Bảo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Chân Bảo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Chân Bảo?

✓ Trả lời: 261 thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Chân Bảo là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Nhu Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Chân Bảo?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]