Công Ty TNHH Vaccine Hạnh Phúc

[ad_1]

Công Ty TNHH Vaccine Hạnh Phúc

Cong Ty TNHH Vaccine Hanh Phuc
Mã Số Thuế: 5801461386
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 25 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Trọng Trung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vaccine Hạnh Phúc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vaccine Hạnh Phúc?

✓ Trả lời: 5801461386

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vaccine Hạnh Phúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vaccine Hạnh Phúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vaccine Hạnh Phúc?

✓ Trả lời: 25 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Vaccine Hạnh Phúc là ai?

✓ Trả lời: Trần Trọng Trung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vaccine Hạnh Phúc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]