Công Ty TNHH Tuyền Lâm Rosy Farm

[ad_1]

Công Ty TNHH Tuyền Lâm Rosy Farm

Tiếng Anh:

ROSY FARM TUYEN LAM COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Tuyen Lam Rosy Farm
Mã Số Thuế: 5801464764
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 18, Đường Hoa Hồng, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Xuân Quý
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tuyền Lâm Rosy Farm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tuyền Lâm Rosy Farm?

✓ Trả lời: 5801464764

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tuyền Lâm Rosy Farm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tuyền Lâm Rosy Farm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tuyền Lâm Rosy Farm?

✓ Trả lời: Tổ 18, Đường Hoa Hồng, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tuyền Lâm Rosy Farm là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Quý

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tuyền Lâm Rosy Farm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]