Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Và Thương Mại 2p Architect

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Và Thương Mại 2p Architect

Tiếng Anh:

2p Architect Design Consulting – Construction And Trading Company Limited

Cong Ty TNHH Tu Van Thiet Ke – Xay Dung Va Thuong Mai 2p Architect
Mã Số Thuế: 5801466289
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 04 Nguyễn Viết Xuân, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Bá Phi Phạm Tuấn Anh
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Và Thương Mại 2p Architect

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Và Thương Mại 2p Architect?

✓ Trả lời: 5801466289

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Và Thương Mại 2p Architect?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Và Thương Mại 2p Architect chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Và Thương Mại 2p Architect?

✓ Trả lời: Số 04 Nguyễn Viết Xuân, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Và Thương Mại 2p Architect là ai?

✓ Trả lời: Phạm Bá Phi Phạm Tuấn Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Và Thương Mại 2p Architect?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]