Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Lê Gia

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Lê Gia

Cong Ty TNHH Tu Van Thiet Ke Dau Tu Xay Dung Le Gia
Mã Số Thuế: 5801463489
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 10 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Đức Lộc
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Lê Gia

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Lê Gia?

✓ Trả lời: 5801463489

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Lê Gia?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Lê Gia chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Lê Gia?

✓ Trả lời: Số 10 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Lê Gia là ai?

✓ Trả lời: Lê Đức Lộc

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Lê Gia?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]