Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hi Chan

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hi Chan

Tiếng Anh:

Hi Chan Consulting Services Company Limited

Cong Ty TNHH Tu Van Dich Vu Hi Chan
Mã Số Thuế: 5801457615
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 9, tổ 20 Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Vũ Toàn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hi Chan

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hi Chan?

✓ Trả lời: 5801457615

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hi Chan?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hi Chan chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hi Chan?

✓ Trả lời: Số 9, tổ 20 Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hi Chan là ai?

✓ Trả lời: Lê Vũ Toàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hi Chan?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]