Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 49Land

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 49Land

Tiếng Anh:

49LAND INVESTMENT CONSULTING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Tu Van Dau Tu 49Land
Mã Số Thuế: 5801480519
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 03/27 Phinôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Vũ Duy Khánh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 49Land

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 49Land?

✓ Trả lời: 5801480519

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 49Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 49Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 49Land?

✓ Trả lời: Số 03/27 Phinôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 49Land là ai?

✓ Trả lời: Vũ Duy Khánh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 49Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]