Công Ty TNHH Truyền Thông Số Http Media Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Truyền Thông Số Http Media Việt Nam

Tiếng Anh:

Http Viet Nam Media Co., Ltd

Cong Ty TNHH Truyen Thong So Http Media Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801465768
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 5 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Minh Tiến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Truyền Thông Số Http Media Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Truyền Thông Số Http Media Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801465768

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Truyền Thông Số Http Media Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Truyền Thông Số Http Media Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Truyền Thông Số Http Media Việt Nam?

✓ Trả lời: Số 5 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Truyền Thông Số Http Media Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Tiến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Truyền Thông Số Http Media Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]