Công Ty TNHH Truyền Thông – Quảng Cáo Nice

[ad_1]

Công Ty TNHH Truyền Thông – Quảng Cáo Nice

Cong Ty TNHH Truyen Thong – Quang Cao Nice
Mã Số Thuế: 5801472490
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 127 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Hà Thị Mỹ Ngọc
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Truyền Thông – Quảng Cáo Nice

Mã số thuế của Công Ty TNHH Truyền Thông – Quảng Cáo Nice?

✓ Trả lời: 5801472490

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Truyền Thông – Quảng Cáo Nice?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Truyền Thông – Quảng Cáo Nice chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Truyền Thông – Quảng Cáo Nice?

✓ Trả lời: Số 127 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Truyền Thông – Quảng Cáo Nice là ai?

✓ Trả lời: Hà Thị Mỹ Ngọc

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Truyền Thông – Quảng Cáo Nice?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]