Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện D&n

[ad_1]

Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện D&n

Cong Ty TNHH Truyen Thong Quang Cao Da Phuong Tien D&n
Mã Số Thuế: 5801466786
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 127 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hoài Thảo Dung
Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện D&n

Mã số thuế của Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện D&n?

✓ Trả lời: 5801466786

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện D&n?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện D&n chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện D&n?

✓ Trả lời: 127 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện D&n là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hoài Thảo Dung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Đa Phương Tiện D&n?

✓ Trả lời: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

[ad_2]