Công Ty TNHH Truyền Thông Đời Sống News

[ad_1]

Công Ty TNHH Truyền Thông Đời Sống News

Tiếng Anh:

DOI SONG NEWS MEDIA CO. LTD

Cong Ty TNHH Truyen Thong Doi Song News
Mã Số Thuế: 5801484665
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 04 Lương Thế Vinh, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đào Bùi Kim Cương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Truyền Thông Đời Sống News

Mã số thuế của Công Ty TNHH Truyền Thông Đời Sống News?

✓ Trả lời: 5801484665

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Truyền Thông Đời Sống News?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Truyền Thông Đời Sống News chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Truyền Thông Đời Sống News?

✓ Trả lời: 04 Lương Thế Vinh, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Truyền Thông Đời Sống News là ai?

✓ Trả lời: Đào Bùi Kim Cương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Truyền Thông Đời Sống News?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]