Công Ty TNHH Trang Trại Ánh Quỳnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Trang Trại Ánh Quỳnh

Tiếng Anh:

Anh Quynh Farm Company Limited

Cong Ty TNHH Trang Trai Anh Quynh
Mã Số Thuế: 5801450708
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 168 Đồi Thông Tin (Nguyễn Hữu Cảnh), Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Lê Long Bình
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Trang Trại Ánh Quỳnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Trang Trại Ánh Quỳnh?

✓ Trả lời: 5801450708

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Trang Trại Ánh Quỳnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Trang Trại Ánh Quỳnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Trang Trại Ánh Quỳnh?

✓ Trả lời: 168 Đồi Thông Tin (Nguyễn Hữu Cảnh), Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Trang Trại Ánh Quỳnh là ai?

✓ Trả lời: Lê Long Bình

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Trang Trại Ánh Quỳnh?

✓ Trả lời: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

[ad_2]