Công Ty TNHH Trang Kiều

[ad_1]

Công Ty TNHH Trang Kiều

Tiếng Anh:

Trang Kieu Company Limited

Cong Ty TNHH Trang Kieu
Mã Số Thuế: 5801453836
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: T21 Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Công Tráng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Trang Kiều

Mã số thuế của Công Ty TNHH Trang Kiều?

✓ Trả lời: 5801453836

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Trang Kiều?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Trang Kiều chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Trang Kiều?

✓ Trả lời: T21 Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Trang Kiều là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Công Tráng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Trang Kiều?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]