Công Ty TNHH Trâm Quy

[ad_1]

Công Ty TNHH Trâm Quy

Tiếng Anh:

TRAM QUY COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Tram Quy
Mã Số Thuế: 5801486630
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Nghĩa Hiệp 2, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Đình Quy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Trâm Quy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Trâm Quy?

✓ Trả lời: 5801486630

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Trâm Quy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Trâm Quy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Trâm Quy?

✓ Trả lời: Thôn Nghĩa Hiệp 2, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Trâm Quy là ai?

✓ Trả lời: Trần Đình Quy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Trâm Quy?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]