Công Ty TNHH Tôn Thép Đam Rông

[ad_1]

Công Ty TNHH Tôn Thép Đam Rông

Cong Ty TNHH Ton Thep Dam Rong
Mã Số Thuế: 5801481343
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: QL27, Liên Hương, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: ĐOÀN VĂN TÙNG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tôn Thép Đam Rông

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tôn Thép Đam Rông?

✓ Trả lời: 5801481343

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tôn Thép Đam Rông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tôn Thép Đam Rông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tôn Thép Đam Rông?

✓ Trả lời: QL27, Liên Hương, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tôn Thép Đam Rông là ai?

✓ Trả lời: ĐOÀN VĂN TÙNG

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tôn Thép Đam Rông?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]