Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch 368

[ad_1]

Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch 368

Tiếng Anh:

368 Tourist Tmdv Company Limited

Cong Ty TNHH Tmdv Du Lich 368
Mã Số Thuế: 5801454893
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 5G Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thế Đoàn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch 368

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch 368?

✓ Trả lời: 5801454893

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch 368?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch 368 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch 368?

✓ Trả lời: 5G Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch 368 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thế Đoàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch 368?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]