Công Ty TNHH Tm – Xd Vinh Hạnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm – Xd Vinh Hạnh

Tiếng Anh:

Vinh Hanh Trading Construction Limited Liability Company

Cong Ty TNHH Tm – Xd Vinh Hanh
Mã Số Thuế: 5801461523
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô i4 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Quang Vinh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm – Xd Vinh Hạnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm – Xd Vinh Hạnh?

✓ Trả lời: 5801461523

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm – Xd Vinh Hạnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm – Xd Vinh Hạnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm – Xd Vinh Hạnh?

✓ Trả lời: Lô i4 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm – Xd Vinh Hạnh là ai?

✓ Trả lời: Trần Quang Vinh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm – Xd Vinh Hạnh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]