Công Ty TNHH Tm-sx-dv Lavi Farm

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm-sx-dv Lavi Farm

Cong Ty TNHH Tm-sx-dv Lavi Farm
Mã Số Thuế: 5801458760
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 18 Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Đức Hạnh
Ngành nghề chính: Chế biến và bảo quản rau quả

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm-sx-dv Lavi Farm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm-sx-dv Lavi Farm?

✓ Trả lời: 5801458760

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm-sx-dv Lavi Farm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm-sx-dv Lavi Farm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm-sx-dv Lavi Farm?

✓ Trả lời: Số 18 Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm-sx-dv Lavi Farm là ai?

✓ Trả lời: Trần Đức Hạnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm-sx-dv Lavi Farm?

✓ Trả lời: Chế biến và bảo quản rau quả

[ad_2]