Công Ty TNHH Tm-Dv Yoga Tea House

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm-Dv Yoga Tea House

Cong Ty TNHH Tm-Dv Yoga Tea House
Mã Số Thuế: 5801483911
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 11, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đỗ Thị Tân Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm-Dv Yoga Tea House

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm-Dv Yoga Tea House?

✓ Trả lời: 5801483911

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm-Dv Yoga Tea House?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm-Dv Yoga Tea House chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm-Dv Yoga Tea House?

✓ Trả lời: Tổ 11, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm-Dv Yoga Tea House là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Thị Tân Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm-Dv Yoga Tea House?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]