Công Ty TNHH Tm-dv-xd Nghĩa Thắng

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm-dv-xd Nghĩa Thắng

Cong Ty TNHH Tm-dv-xd Nghia Thang
Mã Số Thuế: 5801462735
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 21 Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Thành Thắng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm-dv-xd Nghĩa Thắng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm-dv-xd Nghĩa Thắng?

✓ Trả lời: 5801462735

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm-dv-xd Nghĩa Thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm-dv-xd Nghĩa Thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm-dv-xd Nghĩa Thắng?

✓ Trả lời: Số 21 Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm-dv-xd Nghĩa Thắng là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thành Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm-dv-xd Nghĩa Thắng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]