Công Ty TNHH Tm Dv Vũ Nguyên

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Dv Vũ Nguyên

Cong Ty TNHH Tm Dv Vu Nguyen
Mã Số Thuế: 5801465574
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 12 Lê Lai, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Văn Hữu
Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Dv Vũ Nguyên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Dv Vũ Nguyên?

✓ Trả lời: 5801465574

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Dv Vũ Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Dv Vũ Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Dv Vũ Nguyên?

✓ Trả lời: 12 Lê Lai, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm Dv Vũ Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Hữu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Dv Vũ Nguyên?

✓ Trả lời: Chăn nuôi gia cầm

[ad_2]