Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Bình Minh

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Bình Minh

Cong Ty TNHH Tm Dv Van Tai Binh Minh
Mã Số Thuế: 5801459034
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 13/1B Thôn Nghĩa Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Mạnh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Bình Minh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Bình Minh?

✓ Trả lời: 5801459034

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Bình Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Bình Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Bình Minh?

✓ Trả lời: 13/1B Thôn Nghĩa Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Bình Minh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Mạnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Bình Minh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]