Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Lý Đức Trọng

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Lý Đức Trọng

Cong Ty TNHH Tm Dv Van Ly Duc Trong
Mã Số Thuế: 5801484425
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Srê Đăng, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Ánh Lý
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Lý Đức Trọng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Lý Đức Trọng?

✓ Trả lời: 5801484425

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Lý Đức Trọng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Lý Đức Trọng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Lý Đức Trọng?

✓ Trả lời: Thôn Srê Đăng, Xã N-Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Lý Đức Trọng là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Ánh Lý

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Lý Đức Trọng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]