Công Ty TNHH Tm Dv Htc

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Dv Htc

Tiếng Anh:

HTC TRADING SERVICE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Tm Dv Htc
Mã Số Thuế: 5801484471
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 195 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Dương Phi Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Dv Htc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Dv Htc?

✓ Trả lời: 5801484471

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Dv Htc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Dv Htc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Dv Htc?

✓ Trả lời: 195 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm Dv Htc là ai?

✓ Trả lời: Dương Phi Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Dv Htc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]