Công Ty TNHH Tm -dv Hạnh Dương

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm -dv Hạnh Dương

Cong Ty TNHH Tm -dv Hanh Duong
Mã Số Thuế: 5801450881
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 24C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Dương Thị Hạnh
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm -dv Hạnh Dương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm -dv Hạnh Dương?

✓ Trả lời: 5801450881

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm -dv Hạnh Dương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm -dv Hạnh Dương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm -dv Hạnh Dương?

✓ Trả lời: Số 24C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm -dv Hạnh Dương là ai?

✓ Trả lời: Dương Thị Hạnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm -dv Hạnh Dương?

✓ Trả lời: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

[ad_2]