Công Ty TNHH Tm – Dv Chánh Thủy

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm – Dv Chánh Thủy

Cong Ty TNHH Tm – Dv Chanh Thuy
Mã Số Thuế: 5801468455
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 3/12 đường Triệu Quang Phục, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trương Thủy Tiên
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm – Dv Chánh Thủy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm – Dv Chánh Thủy?

✓ Trả lời: 5801468455

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm – Dv Chánh Thủy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm – Dv Chánh Thủy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm – Dv Chánh Thủy?

✓ Trả lời: Số 3/12 đường Triệu Quang Phục, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm – Dv Chánh Thủy là ai?

✓ Trả lời: Trương Thủy Tiên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm – Dv Chánh Thủy?

✓ Trả lời: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

[ad_2]