Công Ty TNHH Tm – Dv Bố Già

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm – Dv Bố Già

Cong Ty TNHH Tm – Dv Bo Gia
Mã Số Thuế: 5801453515
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 03 Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Ngọc Vũ
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm – Dv Bố Già

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm – Dv Bố Già?

✓ Trả lời: 5801453515

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm – Dv Bố Già?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm – Dv Bố Già chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm – Dv Bố Già?

✓ Trả lời: Số 03 Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm – Dv Bố Già là ai?

✓ Trả lời: Phạm Ngọc Vũ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm – Dv Bố Già?

✓ Trả lời: Bán buôn đồ uống

[ad_2]