Công Ty TNHH Tm Đại Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Đại Bảo Lộc

Tiếng Anh:

Dai Bao Loc Trade Company Limited

Cong Ty TNHH Tm Dai Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801462950
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 389 Phan Đình Phùng, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thùy Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Đại Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Đại Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801462950

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Đại Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Đại Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Đại Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 389 Phan Đình Phùng, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm Đại Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thùy Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Đại Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]