Công Ty TNHH Tm & Dv Xnk Chánh Hưng

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm & Dv Xnk Chánh Hưng

Cong Ty TNHH Tm & Dv Xnk Chanh Hung
Mã Số Thuế: 5801467451
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 21 thôn 5, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Tô Xuân Vinh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm & Dv Xnk Chánh Hưng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm & Dv Xnk Chánh Hưng?

✓ Trả lời: 5801467451

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm & Dv Xnk Chánh Hưng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm & Dv Xnk Chánh Hưng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm & Dv Xnk Chánh Hưng?

✓ Trả lời: Số 21 thôn 5, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm & Dv Xnk Chánh Hưng là ai?

✓ Trả lời: Tô Xuân Vinh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm & Dv Xnk Chánh Hưng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]