Công Ty TNHH Tiếp Nguyệt

[ad_1]

Công Ty TNHH Tiếp Nguyệt

Cong Ty TNHH Tiep Nguyet
Mã Số Thuế: 5801462051
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phúc Tân, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Hoàng Văn Tiếp
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tiếp Nguyệt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tiếp Nguyệt?

✓ Trả lời: 5801462051

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tiếp Nguyệt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tiếp Nguyệt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tiếp Nguyệt?

✓ Trả lời: Thôn Phúc Tân, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tiếp Nguyệt là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Văn Tiếp

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tiếp Nguyệt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]